Εταίροι

Το έργο για τα Οικοσυστήματα Καινοτομίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (InEcVET) συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα από οργανισμούς-εταίρους από όλη την Ευρώπη. Η κοινοπραξία αποτελείται από 8 εταίρους που ανέλαβαν την πλήρη υλοποίηση των δραστηριοτήτων και 2 ειδικούς εταίρους. Οι εταίροι έχουν επιλεγεί σε ζεύγη με 2 φορείς από την Ιρλανδία, Κύπρο, Πορτογαλία και Ρουμανία, που θα εργαστούν ομαδικά για να αναπτύξουν το προτεινόμενο οικοσύστημα καινοτομίας με υποστήριξη από τον ειδικευμένο τεχνικό εταίρο από τη Φινλανδία και τον ειδικευμένο εταίρο για παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων από την Ιρλανδία. Το έργο έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2017.Το έργο InEcVET χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των έργων για την προώθηση συνεργασίας (Forward Looking Cooperation Projects) του προγράμματος Erasmus +.

Μια σύντομη εισαγωγή για κάθε ένα από τους 10 εταίρους του έργου παρουσιάζεται παρακάτω.

AOA Arges

Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges (AOA Arges) is a business association providing training, consultancy, and other types of non-formal education to member companies. ...

Read more

CARDET

Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology (CARDET) is one of the leading research and development centres in the eastern ...

Read more

CETS

Conselho Empresarial do Tamega e Sousa (CETS) is a non-profit Business Association, located in the NUTS III Tâmega Region. It gathers 12 business associations from 11 ...

Read more

EUC

European University Cyprus is a university in the Republic in Cyprus that is a member of Laureate International Universities reaching out to more than 75 accredited ...

Read more

FIPL

Future In Perspective Limited (fipl) is a private company working in the field of adult education, e-learning, digital media and social inclusion. The company focusses ...

Read more

INNOVENTUM

Innoventum Oy has many years’ experience in developing easy-to-use web-based applications for purposes ranging from e-learning to online shopping and live video ...

Read more

LMETB

Louth and Meath Education and Training Board (LMETB) is a local statutory education and training authority and is one of 16 ETBs in Ireland who strive to protect, ...

Read more

Meath Partnership

Meath Community Rural and Social Development Partnership Limited (MCRSDP) is the county-wide community organisation responsible for the design and implementation of ...

Read more

Municipio de Lousada

Municipio De Lousada is an institution of local public administration. It aims to pursue and meet the interests of the 50,000 inhabitants in the territorial space of ...

Read more

University of Pitesti

University of Piteşti (UPIT) is a medium size university, having over 10,000 students and approximately 800 teaching and administrative staff. UPIT gathers under its ...

Read more