Εταίροι

Το έργο για τα Οικοσυστήματα Καινοτομίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (InEcVET) συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα από οργανισμούς-εταίρους από όλη την Ευρώπη. Η κοινοπραξία αποτελείται από 8 εταίρους που ανέλαβαν την πλήρη υλοποίηση των δραστηριοτήτων και 2 ειδικούς εταίρους. Οι εταίροι έχουν επιλεγεί σε ζεύγη με 2 φορείς από την Ιρλανδία, Κύπρο, Πορτογαλία και Ρουμανία, που θα εργαστούν ομαδικά για να αναπτύξουν το προτεινόμενο οικοσύστημα καινοτομίας με υποστήριξη από τον ειδικευμένο τεχνικό εταίρο από τη Φινλανδία και τον ειδικευμένο εταίρο για παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων από την Ιρλανδία. Το έργο έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2017.Το έργο InEcVET χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των έργων για την προώθηση συνεργασίας (Forward Looking Cooperation Projects) του προγράμματος Erasmus +.

Μια σύντομη εισαγωγή για κάθε ένα από τους 10 εταίρους του έργου παρουσιάζεται παρακάτω.

Meath Community Rural and Social Development Partnership Limited

H Κοινοτική Αγροτική και Κοινωνική Αναπτυξιακή Συνεργασία του Meath (Meath Community Rural and Social Development Partnership Limited – MCRSDP) είναι ένας κοινοτικός οργανισμός υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Meath. Το MCRSDP ειδικεύεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των κοινοτήτων μέσω της παροχής μιας σειράς υπηρεσιών και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση επίμονων φαινομένων αποκλεισμού. Διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και έχει δημιουργήσει μια σειρά από τοπικά επιχειρηματικά δίκτυα που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης της τοπικής κοινότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής τροφίμων, της αγροτικής οικονομίας, του τουρισμού και της φιλοξενίας και της πράσινης τεχνολογίας. Το MCRSDP λειτουργεί ένα εθνικά αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο κέντρο εκπαίδευσης στο πλαίσιο του συστήματος QQI στην Ιρλανδία για την παροχή εξειδικευμένων μαθημάτων και προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αποστολή του είναι κυρίως ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης που δεν προσφέρονται στο παρόν στάδιο από τους βασικούς οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το MCRSDP είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργοδοτεί 25 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Address

Website
http://www.meathpartnership.ie

E-mail